eofficelogo(ಕಾಗದ ರಹಿತ ಇಲಾಖೆ) ಅನುಷ್ಠಾನ 10 Nov 2016 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಧನ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ 2019-20 ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 2368/2011 ದಿನಾಂಕ: 09.02.2017ರ ತೀರ್ಪು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ರೆಫ್ರೋಗ್ರಫಿ) ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೃಂದದ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಮಿಸಲಿರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ-ಪತ್ರಾಗಾರಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ/ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ SCSP/TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ SCSP/TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.